Oferta

W ramach naszej działalności wykonujemy następujące badania nieniszczące:

 • radiograficzne - rentgenowskie i promieniami gamma
 • ultradźwiękowe
 • penetracyjne
 • magnetyczno - proszkowe
 • szczelności złączy spawanych LT
 • wizualne
 • pomiary grubości
 • pomiary twardości
 • endoskopia optyczna VT
 • badania składu chemicznego PMI

W badaniach wykorzystujemy wysokiej jakości materiały oraz specjalistyczną aparaturę badawczą i kontrolno-pomiarową renomowanych firm.

Ponadto wykonujemy pomiary twardości i zawartości ferrytu bezpośrednio na konstrukcji. Oferujemy ultradźwiękowe pomiary grubości konstrukcji stalowych.

Badanie PMI określa skład chemiczny wyrobów metalowych oraz umożliwia identyfikację tych wyrobów, a także weryfikację atestów przy użyciu rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej - XRF.

Badania nieniszczące prężnie wykorzystywane są w wielu sektorach przemysłu:

 • stoczniowym
  • badanie konstrukcji barek rzecznych,
  • badanie sekcji statków morskich
 • rafineryjnym i petrochemicznym:
  • badanie rurociągów,
  • badanie zbiorników ciśnieniowych,
  • badanie zbiorników magazynowych na paliwa płynne i gaz
 • chemicznym:
  • badanie aparatów i reaktorów,
 • konstrukcyjnym:
  • badanie konstrukcji stalowych hal
  • badanie konstrukcji mostów i wiaduktów
  • badanie rurociągów wodnych i ciepłowniczych
 • spożywczym:
  • badanie instalacji chłodniczych

Chętnie podamy szczegóły naszych usług podczas kontaktu telefonicznego. Zachęcamy również do zapoznania się z listą naszych przykładowych realizacji.