Realizacje

Wybrane realizacje:

 

pern

 

 

 

Dla PERN „Przyjaźń” S.A.:

Badania nieniszczące spoin rurociągów na bazach surowcowych, stacjach pomp oraz w terenie.

Pomiary grubości zbiorników magazynowych.

 

kbpomorze

 

 

 

 

Dla KB Pomorze Sp. z o.o.:

Badania nieniszczące podczas budowy instalacji w ramach programu 10+ na terenie Lotos S.A.

Badania radiograficzne, penetracyjne oraz szczelności, podczas budowy parku zbiorników dla Vopak-Amsterdam.

Badania nieniszczące konstrukcji naprawczej do montażu na istniejącej konstrukcji bezzałogowej platformy głowicowej PG-1.

Badania nieniszczące kriogenicznych rurociągów przesyłowych o średnicy DN 1050, 700, 200 dostarczających skroplony gaz LNG z pirsu morskiego do zbiorników magazynowych na terenie terminalu LNG w Świnoujściu.

 

sices_group

 

 

 

Dla Sices Montaz Sp. z o.o. oraz Polimex-Sices Polska Sp. z o.o.:

Badania radiograficzne podczas projektu Borealis w Szwecji.

Badania radiograficzne podczas budowy instalacji w ramach programu 10+ na terenie Lotos S.A.

Badania radiograficzne penetracyjne oraz pomiary twardości podczas budowy instalacji LNG

 

orlen_oil

 

 

 

Dla Orlen Projekt S.A.:

Ultradźwiękowe pomiary grubości oraz pomiary składu chemicznego rurociągów magistralnych na terenie PKN Orlen S.A.

Badania nieniszczące spoin rurociągów podczas budowy instalacji LMG w Sowiej Górze.

 

naftoremont

 

 

 

 

Dla Polimex-Mostostal S.A. - Zakład Naftoremont:

Kompleksowe badania nieniszczące podczas budowy zbiorników 50000m3 na terenie Naftoportu w Gdańsku

Badania nieniszczące podczas remontów instalacji na terenie Lotos S.A. oraz PKN Orlen S.A.

Badania radiograficzne podczas budowy zbiorników na terenie PKN Orlen S.A.

Badania nieniszczące podczas budowy zbiorników dla rafinerii Antwerpia.

 

 

Dla Engicon N.V.:

Kompleksowe badania nieniszczące zbiorników magazynowych oraz rurociągów w rafineriach i bazach magazynowych na terenie Belgii, Holandii, Francji, Węgier i Grecji.

 

zba

 

 

Dla ZBA - Zakład Budowy Aparatury S.A.:

Badania radiograficzne, ultradźwiękowe i penetracyjne aparatów, reaktorów oraz zbiorników dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego

 

mostostal_kedzierzyn

 

 

 

Dla Mostostal Kędzierzyn S.A.:

Badania nieniszczące podczas budowy instalacji Olefiny II na terenie PKN Orlen S.A.

Badania ultradźwiękowe podczas budowy akumulatora ciepła na terenie Elektrociepłowni Siekierki.

Kompleksowe badania nieniszczące podczas dużych projektów prefabrykacyjnych dla klientów norweskich i angielskich.

 

 

Dla Anwil S.A.:

Badania radiograficzne pieca reformingu na terenie Anwil S.A.

 

 

Dla Lotos Serwis Sp. z o.o. – Grupa Lotos S.A.:

Badania nieniszczące spoin w ramach projektu przebudowy platformy FPF-1.

Badania nieniszczące podczas budowy oraz remontów instalacji na terenie Lotos S.A.

 

energoKwidzyn

 

 

Dla Energo-Remont. Kwidzyn Sp. z o.o.:

Badania radiograficzne i penetracyjne podczas budowy parku zbiorników dla Vopak-Amsterdam.

Badania radiograficzne podczas remontu instalacji na terenie Lotos S.A.

 

centromost

 

 

Dla Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku:

Kompleksowe badania nieniszczące barek, statków rzecznych, sekcji statków morskich oraz konstrukcji stalowych.

Badania radiograficzne, ultradźwiękowe, penetracyjne konstrukcji nowego mostu drogowego w Toruniu.

 

orlen_oil

 

 

 

Dla Orlen Oil Sp. z o.o.:

Pomiary grubości zbiorników magazynowych na terenie PKN Orlen S.A.

 

petro_energorem

 

 

 

Dla PETRO EnergoRem Sp. z o.o.:

Badania magnetyczno-proszkowe oraz ultradźwiękowe pomiary grubości podczas remontu kotła na terenie Elektrociepłowni PKN Orlen S.A.

Badania nieniszczące podczas remontu instalacji Reforming V dla PKN Orlen S.A.

 

coldex

 

 

 

Dla COLDEX - Zakład Usług Przemysłowych.:

Badania radiograficzne i penetracyjne spoin przemysłowych instalacji chłodniczych,

amoniakalnych i freonowych dla przemysłu spożywczego na terenie całej Polski

 

petroremont

 

 

 

Dla PETRO Remont Sp. z o.o.:

Kompleksowe badania nieniszczące podczas budowy instalacji Paraksylen dla PKN Orlen S.A.

Badania radiograficzne podczas budowy zbiorników dla PKN Orlen S.A.

Badania nieniszczące podczas remontu instalacji Reforming V dla PKN Orlen S.A.

 

gatx

 

 

Dla GATX Rail Poland.:

Badania nieniszczące cystern kolejowych

 

Dla PONER Spółka z o.o.:

Kompleksowe badania nieniszczące podczas budowy zbiorników 50000m3 na terenie Naftoportu w Gdańsku

 

Dla Chemorozruch Sp. z o.o.:

Badania radiograficzne rurociągów w ramach rozbudowy Elektrociepłowni w Zgierzu.

 

Dla INSS-POL Sp. z o.o.:

Badania nieniszczące podczas budowy zbiorników na terenie Browaru Calsberg w Sierpcu

 

Dla JT S.A. :

Badania radiograficzne rurociągów podczas budowy stacji Redukcyjno-Pomiarowej wraz z przyłączem gazu na terenie Orlen Włocławek.

 

Dla VakPol&Gaz Sp. z o.o.:

Badania nieniszczące urządzeń przeznaczonych dla filtracji gazu, przeładunku i magazynowania mediów ciekłych oraz techniki próżniowej i chłodniczej

 

Dla Izotechnik Sp. z o.o.:

Badania nieniszczące aparatów, reaktorów oraz zbiorników dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

Badania nieniszczące spoin w ramach projektu przebudowy platformy FPF-1.

Kompleksowe badania nieniszczące zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego LNG w Kolsness w Norwegii.